miércoles, 23 de septiembre de 2009

El codi HTML

Les primeres passes per fer una pàgina web són:

1. Obrir el bloc de notes o un processador de textos.
2. Escriure l''estructura bàsica d'una pàgina web:


3.Guardar l'arxiu amb l'extensió .htm
4. Obrir amb el navegador l'arxiu htm
5. Guardar cada vegada que s'introdueixi un canvi.

Etiquetes bàsiques:Per canviar el color de fons de pantalla:

jueves, 17 de septiembre de 2009

Començar a navegar

Les botadures laterals són molt espectaculars ,i obliguen a fer molts càlculs de resistència de l' estructura als esforços mecànics que suporta el casc del vaixell a l' impactar amb l'aigua. Continua en fogonazos

martes, 15 de septiembre de 2009

Exercicis tecno12-18: Estructures

Accedeix a la pàgina de tecno 12-18 i fes les activitats relacionades amb les estructures. Recorda l'usuari i la contrasenya.