lunes, 19 de noviembre de 2012

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Disseny i construcció d'habitatges1. Necessitat d'un habitatge. Evolució.
     1.1 El projecte.
     1.2. La construcció.
     1.3. L'avaluació.

2. Representació gràfica d'habitatges. Escales de dibuix

3. Construcció d'habitatges
     3.1. Materials: Aglomerants, conglomerats.
     3.2. Elements constructius:  fonaments, cobertes i   tancaments, revestiments i acabats.

Disseny de l'interior d'un pis

Dissenya l'interior d'un pis. Clica dins la imatge

La ciutat subterrània de Derinkuyu

En 1963, un habitant de Derinkuyu (Capadocia-Turquia), va derribar una paret de la seva casa-cova i va trobar-se una habitació, aquesta li va portar a un altra i així successivament. Havia descobert la ciutat subterrània de Derinkuyu excavada pels hittites al voltant de l'any 1400 aC.
A l'actualitat s'han descobert 20 nivells subterranis encara que únicament es poden visitar 8.
La ciutat fou utilitzada com a refugi per milers de persones per protegir-se de les frequents invasions que sofria la zona.
Derinkuyu significa en turc, pou subterràni